Čechy,  Morava,  slezsko

Komplety map

  • Dějiny zemí Koruny české 1 - (1,2 MB) - 16 Map: Franská říše, Velkomoravská říše, Říše českých Boleslavů v 10.století, Říše římská v 10.století, České knížectví v 11. a 12. století, Panství krále Přemysla Otakara II., Čechy a Morava ve 13.století, Državy posledních Přemyslovců r. 1303, Země Koruny české za vlády Karla IV., Lužice a Slezsko v 15.století, Obchodní cesty, Královská města v roce 1400, Rozložení sil v roce 1430, Krajská organizace, Podunajské soustátí ve druhé polovině 16.století, Habsburská monarchie 1526-1740,  kolektiv autorů, mapy nakreslila Drahomíra Šimková, nakl. Paseka, 1992
  • Historie - Moderní dějiny - (1,6 MB) - 17 Map: Koncentrační tábory, Československo 1938-9, Evropa 1945, Konec války, Východní fronta 1944-5, Tichý oceán 1942-5, Východní fronta 1941-3, Italská fronta 1943-5, Expanze Japonska do roku 1941, Evropa 1941, Západní fronta 1918, Východní fronta 1914-8, Západní fronta 1914-7, Rakousko-Uhersko - správní rozdělení, Balkán 1912-3, Balkán 1877-8, Jaroslav Láník, Vladimír Pilát, mapy nakreslil Jiří Hedánek, nakl. Scientia,Praha 2000
  • Dějiny českého státu v dokumentech - ( 0.9 MB) - 13 Map: Velkomoravská říše na sklonku 9.století, Český stát na přelomu 9.a 10.století, Český stát v 10. a 12.století, Český stát ve 13.století, Český stát ve 14.století, Český stát v 15.století, Vznik habsburského soustátí v 16.století, Český stát v 17.-18.století, České země 1867-1918, Československo 1918-1938, Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, Československo 1945-1992, Česká rep. 1993.