Nová stránka 1
 
 
menu
    MENU
    úvod
    evropa
    asie
    ostatní světadíly + svět
  
    O mapách
    Odkazy
    ANKETA
   

    ODKAZY

starověké civilizace a
 mysteria

Antik Dekor - dekorační předměty se starověkou tematikou

Abovy stránky

Texas Holdem Poker

Learn everything about online poker - from poker rules and poker news to comparison of poker rooms, find all info re: poker. Play internet poker now!

   NÁVŠTĚVNOST
   

 

 
 

EVROPA

počet map na této stránce: 93  

2.světová válka

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Vylodění v Normandii 32 b  vylodění 6.června 1944  2004  web
 Vylodění v Normandii 139 b  vylodění 6.června 1944  2004  web
 Vylodění v Normandii 26 b  vylodění 6.června 1944  2004  web
 Koncentrační tábory  rozmístění koncentračních táborů ve Střední Evropě    

Balkán

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Balkán 110 čb  v roce 1877  9.2.2005  kniha Historie
 Balkán 116 čb  v roce 1878  9.2.2005  kniha Historie
 Balkán 142 čb  v roce 1912-1913  9.2.2005  kniha Historie

Bulharsko

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Velké Bulharsko 132 čb  v 7.století za chána Kubrata  2004  Kniha Dějiny Bulharska
 První bulharská říše 383 b  situace roku 910  9.2.2005  web

Byzantská říše

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Byzantská říše 397 b  křížové výpravy a rozpad byzantské říše  2004  Z knihy Atlas světových dějin
 Byzantská říše 65 b  konflikt doktrín víry  2004  Z knihy Atlas světových dějin

Československo a naše území

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Vývoj našeho území 869 b 13 map.Mapy: Velkomoravská říše na sklonku 9.století, Český stát na přelomu 9.a 10.století, Český stát v 10. a 12.století, Český stát ve 13.století, Český stát ve 14.století, Český stát v 15.století, Vznik habsburského soustátí v 16.století, Český stát v 17.-18.století, České země 1867-1918, Československo 1918-1938, Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, Československo 1945-1992, Česká rep. 1993.  2004 Dějiny českého státu v dokumentech
 Sámova říše 64 čb  útok franského krále Dagoberta  2004  web
 Velkomoravská říše 51 b  Velkomoravská říše za Svatopluka a za Rastislava  2004  web
 Zalesnění 136 b  situace v roce 900 a v rove 1900  2004  kniha

Evropa

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Evropa 45 b  mapa keltské expanze v Evropě  2004  web
 Západní Evropa 174 čb  okolo roku 500n.l.; Vizigótská, Ostrogótská, Franská říše a další  2004  web
 Evropa 137 b  9.století  2004  Z učebnice pro 6.ročník ZŠ
 Evropa 86 čb  před nástupem Marie Terezie na trůn ( před rokem 1740 )  2004  Z knihy Osud trůnu
 Evropa 153 čb  v době napoleonských válek (počátek 19.století)  2004  Z knihy Osud trůnu
 Evropa 165 b  rok 1922  2004  web
 Evropa 144 b  rok 1940  9.6.2005  Kniha Historie Moderní dějiny I.
 Evropa čb  střední a východní Evropa v roce 1942
 Historické mapy Evropy 408 b  26 map od roku 260 př.n.l. až do 14.stol.  2004  web
 Obchodní cesty ve feudální Evropě 122 b  mapa přeskenovaná z učebnice dějepisu  2004  Z učebnice pro 6.ročník ZŠ
 Jantarová stezka 37 b  přeskenovaná a upravená mapa  2004  ?
 Stěhování národů 136 b  české popisky  2004  web
 Evropská unie 99 b  situace v letech 1958, 1973, 1981, 1986, 1995   2004  web
 Evropská unie  88 b  mapa Evropské unie  2004  web
 Evropská unie 27 b  mapa Evropské unie  2004  web
 Evropská unie 104 b  mapa Evropské unie  2004  web

 

Eurasie

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Politická situace 214 čb  v roce 80n.l.  2004  Z knihy Objevení země Chazarů

Pyrenejský poloostrov

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Pyrenejský pol.   b  po nadvládou Vizigótů  2004  web
 Španělsko   b  10.století  2004  web

Rakousko ( Rakousko-Uhersko )

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Rakousko 75 čb  říše za vlády Marie Terezie. Vyznačeny územní zisky a ztráty  2004 Z knihy Osud trůnu
 Rakousko-Uhersko 68 čb  rozpad Rakouska-Uherska a nástupnické státy  2004 Z knihy Osud trůnu

Římská říše

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Římská říše 721 b  9 map, postupný vývoj území  2004  web
 Římská říše 21 b  největší územní zisk říše  2004  web
 2 57 b  největší územní zisk říše  2004  web
 3 78 b  největší územní zisk říše  2004  web
 4 19 b  největší územní zisk říše  2004  web
 5 27 b  největší územní zisk říše  2004  web
 6 53 b  největší územní zisk říše  2004  web
 7 7 b  největší územní zisk říše  2004  web
 8 222 b  největší územní zisk říše  2004  web
 9 56 b  největší územní zisk říše  2004  web
 10 68 čb  největší územní zisk říše  2004  web
 Řím za principátu 128 čb  špatně čitelné popisky  2004  web
 Řím v době republiky 106 čb  špatně čitelné popisky  2004  web

Slovensko

 název  kB  graf.  popis  přidáno  původ mapy
 Slovensko 36 b  v roce 1250  2004  web
 Slovensko 49 b  v roce 1718  2004  web

...

pata

Jakub Aba Novák (c) 2005 - Všechna práva vyhrazena.