Nová stránka 1
 
 
menu
    MENU
    úvod
    evropa
    asie
    ostatní světadíly + svět
  
    O mapách
    Odkazy
    ANKETA
   

    ODKAZY

starověké civilizace a
 mysteria

Antik Dekor - dekorační předměty se starověkou tematikou

Abovy stránky

Texas Holdem Poker

Learn everything about online poker - from poker rules and poker news to comparison of poker rooms, find all info re: poker. Play internet poker now!

   NÁVŠTĚVNOST
   

 

 
 

O MAPÁCH

  • Potřeba a účel mapování - Zemědělské a dávkové zájmy na mapování, Vojenské zájmy na mapování, Technický zájem na mapování Z učebnice mapování pro SPŠ zeměměřickou ( J.Císař, F.Boguszak, J.Janeček)

  • První mapy na našem území, jejich vývoj a charakter Z učebnice mapování pro SPŠ zeměměřickou ( J.Císař, F.Boguszak, J.Janeček)

  • Vývoj značek  - 1824,1865,1907,1912,1932,1941,1960 Značky orientačních a topograficky význačných předmětu malého rozsahu ( maják,komín,pomník,boží muka, kříž, větrník, studna, polní studna, ukazatel, rozcestník, zastávka, hydrant, vodovodní šoupě, milník, svítilna, čerpadlo pohonných hmot, transformátor, vodotrysk); Plošné značky (ovocná zahrada, sad, zelinářská zahrada, vinice, chmelnice, šafránové pole, mořena barvířská, tabákové pole, rýžové pole, louka, pastvina, les jehličnatý, les smíšený, park); Čárové značky a některé složité značky plošné ( hranice, železnice, mosty, hřbitovy,lomy, hliniště) Z učebnice mapování pro SPŠ zeměměřickou ( J.Císař, F.Boguszak, J.Janeček)

  • První soustavná topografická mapování menší přesnosti - Mapy Müllerovy, Mapování Wialandovo, Mapování Samuela Mikovíniho na Slovensku, První vojenské mapování - josefské (1763-1785). Z učebnice mapování pro SPŠ zeměměřickou ( J.Císař, F.Boguszak, J.Janeček) 

  • Příčina a podmínky podrobného mapování polohopisného  - Soupisy půdy ( První berní rula z roku 1654- první rustikální katastr, Druhá berní rula z roku 1684-druhý rustikální katastr, Třetí berní rula z roku 1748-první tereziánský katastr rustikální, Čtvrtá berní rula z roku 1757-druhý tereziánský katasrt rustikální, Exaequatorium dominicale-panské vyrovnání z roku 1757 ); První měření polohopisné.Josefský katastr ( Světeckého návrh na zaměření státu, Patent z roku 1785, První měřické instrukce, Písemný operát ); Tereziánsko-josefský katastr ; Zkušenosti a poučení z dosavadních soupisových mapovacích prací Z učebnice mapování pro SPŠ zeměměřickou ( J.Císař, F.Boguszak, J.Janeček) 

pata

Jakub Aba Novák (c) 2005 - Všechna práva vyhrazena.